Tunnemenestys-valmennus

ESIHENKILÖTAIDOT JA JOHTAMINEN

 

Kuvaus

Tunnemenestys-valmennus on jokaisen esihenkilön melkein välttämätön päivityskoulutus. Kaipaatko kestävää sekä ajan hermolla olevaa sisältöä kehittääksesi itseäsi?

Miten selvitä jatkuvassa muutoksessa ja siihen liittyvissä tunnekuohuissa? Millaista ymmärrystä ihmisestä, vuorovaikutuksesta ja tunteiden johtamisesta tarvitaan, kun työtä on tekemässä monimuotoinen työyhteisö? Miten turvata omaa jaksamista?

Saat koulutuksesta lisää itsetuntemusta, tunneymmärrystä ja tuloksekkaita työkaluja ihmisten kanssa työskentelyyn huomioiden erityisesti työyhteisön tunnetaidot ja monimuotoisuuden, kuten neuropsykiatriset erityispiirteet ja eri sukupolvien tunne- ja vuorovaikutustaidot. Jokainen esihenkilö tarvitsee uuden tutkimustiedon tuomaa ymmärrystä työyhteisön johtamisessa.

Koulutuksen läpileikkaavana teemana on psykologisen turvallisuuden vahvistaminen työyhteisössä, ja sitä kautta työn tekemisen edellytysten ja tuloksen parantaminen.

Palautteita Tunnemenestys-valmennuksista:

”Monenlaisia johtamiskoulutuksia olen käynyt, mutta Tunnemenestyksen tuomaa näkökulmaa en ole missään kohdannut. Se on hyvin tarpeellinen, suosittelen ehdottomasti jokaiselle!”

”Kouluttajat olivat todella asiantuntevia ja kokeneita, sisältö monipuolista ja kiinnostavasti toteutettua.”

”Tätä valmennusta pureskelen pitkään, se jätti jäljen!”

Sisältö

Tunnemenestys-valmennus koostuu viidestä päivän mittaisesta valmennusmoduulista, jotka jakautuvat kolmeen jaksoon.

Jokaisessa jaksossa vaihtuvaan teemaan paneudutaan sen aiheen asiantuntijan johdolla viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Valmennuksen kaikissa vaiheissa ryhmän mukana kulkee Tuntumenetelmän kehittäjä Ulla Remes, jonka fasilitoimana luentojen teemat syvenevät. Työskentely on selkeää, konkreettista, toiminnallista ja hyvin havainnollista. Olennaisia harjoitteissa ovat keskustelu, osallisuus ja oivallusten mahdollisuus omakohtaisessa pohdinnassa.

KOULUTUKSEN TEEMAT:

 

1. Minä esihenkilönä

Mistä tulen, mitä eväitä kaipaan lisää, mikä minua motivoi ja millaisten arvojen mukaan toimin? Millainen persoona olen? Miten pärjään omien ja muiden tunteiden kanssa?

Miksi itsetuntemus on tämän päivän johtajan ja myös työntekijän keskeinen
menestystekijä? Miten toimia epävarmuudessa ja muutoksissa ja sietää
keskeneräisyyttä?

Valmentava esihenkilö on inhimillisessä työelämässä entistä enemmän ihminen ihmiselle
– mitä se tarkoittaa?

Valmennuksen jälkeen ymmärrät, millaisia eväitä tunnetaidot voivat esihenkilölle antaaja miksi ilman itsetuntemuksen kasvattamista on hyvin vaikea kehittyä johtajana.

2. Kriisi- ja traumatietoisuus johtajan työkalupakissa

Erilaiset kriisit ja traumaattiset kokemukset ovat osa inhimillistä elämää. Tietoisuus ja ymmärrys traumaattisten menetysten ja tapahtumien vaikutuksesta ihmisen toimintaan auttaa niin johtajana, esihenkilönä kuin työyhteisön jäsenenä kohtaamaan ja tukemaan psyykkisen tuen tarpeessa olevaa työyhteisön jäsentä. Traumatietoinen työyhteisö on inhimillinen ja selkeä. Myötätuntoisella kohtaamisella voi vahvistaa työyhteisön turvallisuutta ja jäsenten työssä jaksamista sekä ehkäistä työuupumusta ja sairauslomia.

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä traumojen ja kriisien vaikutuksesta ihmisen tunnereaktioihin, toimintaan ja ajatteluun. Mitä trauma on ja mikä tukee siitä selviytymistä ja toipumista? Miten johtaja/ työyhteisö voi tukea kriisissä olevaa jäsentään ja milloin ohjata myös ammattiavun piiriin. Kuinka ennaltaehkäistä ja tunnistaa mahdollisia traumatisoitumisen vaikutuksia työyhteisössä?

Riippumatta siitä, mitä on tapahtunut, aina on mahdollisuus palkitsevaan ja tyydyttävään elämään niin työssä kuin omassakin elämässä.

3. Nepsy työyhteisössä

Mistä puhutaan, kun ihmiset tunnistavat itsessään erityisherkkyyttä tai saavat neuropsykiatrisen diagnoosin? Mitä se tarkoittaa työyhteisössä ja sen konfliktitilanteissa? Miten suunnitella työtä nepsytyöntekijän kanssa? Entä jos esihenkilö tunnistaakin itsessään uusia ominaisuuksia?

Valmennuksen jälkeen silmäsi voivat avautua näkemään työntekijöiden neuropsykiatrisen monimuotoisuuden mahdollisuutena, kun osaat johtaa ihmisiä heille sopiviin tehtäviin ja muotoilet vuorovaikutustilanteet huomioiden erityispiirteet. Saat turvallisuudentunnetta johtajana, kun hämmennys monimuotoisuuden edessä muuttuu ymmärrykseksi ja työkalupakistasi löytyy tähän sopivia välineitä.

4. Työkyvyn monimuotoisuus

Työyhteisön tunneilmapiiriin vaikuttavat myös työntekijöiden terveyteen liittyvät asiat. Lääkärin näkökulmasta taustalta voi tulla esiin monenlaisia tekijöitä, joiden vaikutus voi yllättää työntekijän itsensä ja myös esihenkilön. Tämän jakson asiantuntijapuheenvuoro tulee lääkäriltä.

Ajanmukaista tutkimustietoa yhdistettynä tunneymmärrykseen sisältävä valmennuspäivä jakautuu kahteen osaan: mukana on terveyskehyksen lisäksi ikäjohtamisen ja sukupolvijohtamisen teemat, joilla on niihin erikoistunut kouluttaja.

Miksi juuri tunnetaitojen vahvistaminen antaa välineitä myös eri sukupolvien väliseen
tiedon jakamiseen ja työn sujuvuuden kehittämiseen?

Kun ymmärrät työkyvyn monimuotoisuutta, olet vahvoilla ohjatessasi jokaisen työkyvyn
tukemista, kokeneen ammattilaisen työuran jatkamista ja osa-aikatyökykyisten saamista käyttämään ammattitaitoaan työpaikan hyväksi.

5. Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen

Psykologisen turvallisuuden keskeinen uhka on yhteisön ulkopuolelle jääminen. Se heikentää inhimillisen hyvinvoinnin lisäksi suorituskykyä ja työn tuloksellisuutta. Esihenkilön keskeinen tehtävä on luoda psykologista turvaa, jotta ihmiset voivat vapaasti antaa osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

Tässä moduulissa opit, mitä on työpaikkaostrakismi eli työyhteisön ulkopuolelle jättäminen ja miten esihenkilönä voit tunnetaidoilla vaikuttaa tilanteeseen, jotta jokainen voisi tulla kohdatuksi ja tehdä työtä vapaasti omana itsenään, osallisena toimintaan ja vuorovaikutukseen.

Mitä on ostrakismi ja miten monimuotoisesti se voi ilmetä työyhteisössä?

Ostrakismi on toisen ihmisen sosiaalista laiminlyöntiä jättämällä toinen huomiotta ilman sanoja tai selityksiä. Tavoitteena on saada kohde suljettua pois sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Työpaikkaostrakismi on tapahtuma, jossa työntekijä havaitsee tai kokee sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ulossulkemista, eristämistä tai hylkäämistä muiden työyhteisön jäsenten toimesta. Tämän seurauksena osallisuus työyhteisöön heikkenee.

Miksi joku jätetään huomiotta, ulkopuolelle työyhteisön sosiaalisista tapahtumista tai
asioista? Mitä sitten, kun työntekijä havaitsee itse tulleensa hylätyksi, sivuutetuksi, suljetuksi työyhteisön ulkopuolelle työyhteisön jäsenten toimesta? Mistä jollekin kumpuaa tarve toimia hyljeksivästi?

Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen parantaa työyhteisön toimintakykyä. Tämän moduulin jälkeen ymmärrät psykologisen turvallisuuden merkityksen ja saat työkaluja tiimin luottamuksen ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Lisäät tiimiläistesi osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista työnantajaan.

Saat työkaluja myös tiimin yhteisen tulevaisuuden suunnitteluun yhteistyön vahvistamiseksi.

Aika ja paikka

Kuopio

  • Koulutus toteutuu päiväkoulutuksina perjantaisin
  • Aloitus täsmentyy myöhemmin

Hinta

2500 € (sis. alv)
Early bird -hinta 2390 € (sis. alv)

Ilmoittaudu

2 + 4 =

Koulutus on tarkoitettu HR-päälliköille ja esihenkilöille.

Kouluttajat

Ulla Remes – tunnetaidot, vuorovaikutus, asioiden näkyväksi tekeminen
TM
pedagogi
kuva-, yhteisö- ja live art taiteilija, taiteen soveltavan käytön pioneeri
Tuntumenetelmän kehittäjä – Tunteet Tutuksi luovilla, toiminnallisilla ja dialogisilla menetelmillä

Aino Kanniainen – traumatietoisuus
VET Perheterapeutti
ET Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kriisi- ja traumaterapia
EMDR-terapeutti
Työnohjaaja

Paula Remes – työkykyjohtaminen
LL, HY
Kehittäjälääkäri

Sirpa Manninen – työpaikkaostrakismi
YTM
Kätilö
Nuorempi tutkija, väitöskirjatutkija
Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos