Tunnemenestys™

Tunne itsesi. Tunne tiimisi. Tunne menestys.

Tulossa! Tunnemenestys-valmennus.

Tulevaisuuden menestys luodaan tunteista

Hyvä työntekijäkokemus varmistaa yritykselle parhaiden voimien rekrytoinnin. Turvallinen, kannustava tunneilmapiiri ennakoi työntekijöiden sitoutumista ja joustavuutta muutoksissa.

Lataa maksuton Tunnemenestys-opas!

Kun tarvitset tukea tiimille: Tuntuva tiimi

TUNTU-konsultointi keskittyy ihmiseen. Yrityksen vahvuus tai heikkous on ihmisissä, työtiimissä. Mikään tekniikka tai toimintamalli ei tuota tulosta ilman ihmistä, ja kun motivaatio on kunnossa, myös uuden oppiminen ja yrityksen kehittäminen etenevät.

Työnantajan ja työntekijän keskinäinen luottamus ja hyvinvointi ovat entistä selkeämmin yrityksen imagon, rekrytoinnin ja tuloksen kannalta olennainen asia. Se synnyttää lisäarvoa, joka näyttäytyy asiakkaalle asti.

Oivalla olennainen, luo luottamusta

TUNTU-konsultoinnista saat apua, kun visioit yrityksellesi tavoitteita ja motivoit, innostat ja sitoutat tiimiäsi. Saat tukea, kun on tarpeen selvittää yhteistä suuntaa. Mahdollistamme tilanteen tarkastelua siten, että jokainen tulee kuulluksi.

Yhteinen tahto ja sitoutuminen vievät voittoon, erottavat yrityksesi muista. Luottamus liimaa tiimin yhteen.  Omien vahvuuksien löytäminen ja myönteisen palautteen antaminen siivittävät hyvään tulokseen.

Ulossulkemisesta yhteyteen – uusin valmennus!

Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Erityisesti etätöiden jälkeisenä aikana yhteenkuulumisen tarve on vahva. Huomioidaanko tätä teidän työyhteisössnne riittävästi? Onko teillä koskaan kiinnitetty huomiota yhteisön ulkopuolelle jättämiseen?

Ostrakismi tarkoittaa sosiaalista ulossulkemista. Yhteisöön kuuluminen on ihmisen perustarve ja esimerkiksi työyhteisöstä ulkopuolelle jättäminen voi olla hyvin traumatisoivaa. Sairauslomien syissä sosiaalinen ulossulkeminen on yllättävän merkityksellinen tekijä – kiinnittämällä siihen huomiota vaikutat
olennaisesti henkilöstön kestävään hyvinvointiin!

Opit tunnistamaan ilmiötä ja saat työkaluja sen käsittelyyn

UUSIN Tunnemenestys™-valmennuksen osa Ulossulkemisesta yhteyteen on kaksiosainen kokonaisuus, jossa vahvan teorian lisäksi on käytännöllisiä, luovia harjoitteita. Opit tunnistamaan ilmiötä, sanoittamaan sitä ja saat työkaluja käsitellä asiaa asianosaisten kesken. Kouluttajana tässä on Ulla Remeksen työparina Itä-Suomen yliopistosta sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta Sirpa Manninen, joka tekee aiheesta väitöskirjatutkimusta ja viimeistelee viimeistä artikkeliaan. On mahdollista tilata myös puolen päivän ilmiön esittelypaketti (kysy tarkemmin matkaehdoista).

  • Työpaikalla koettu ostrakismi on yleisempää kuin esimerkiksi ahdistelu tai häirintä. (O’Reilly ym. 2015)
  • Ostrakismi on ahdistelua ja häirintää voimakkaampi aiheuttamaan esimerkiksi erilaisia terveysongelmia, sitoutumattomuutta ja työtyytymättömyyttä
  • Ostrakismia kokeneet irtisanoutuvat todennäköisimmin kuin ne, jotka ovat kokeneet pelkästään häirintää. (O’Reilly ym. 2015)
  • Terveydenhuollon työntekijöistä (N=569) jopa 73 % oli kokenut ostrakismia työpaikalla viimeisen vuoden aikana (Manninen ym. 2023)

Vaali työn iloa: Tuntuva sovinto 

Tunteiden merkitystä yrityksen tuloksiin on vähätelty. Hyvä johtajuus ottaa tunteet huomioon ja tekee ihmiset näkyviksi! Pahin jarru menestykselle ovat tiimin sisäiset jännitteet. Niistä voi kasvaa onnistumisen este pitkäksi aikaa. Ehkäise vaikeudet ennalta ja vahvista tiimiäsi.

Myönteinen, rakentava ilmapiiri työyhteisössä syntyy, kun siinä on riittävästi yhteishenkeä: luottamusta, armollisuutta, vastavuoroisuutta. Tuntuva sovinto -työskentely (2-3 tuntia) sopii työyhteisöpäivään ja pidempänä yksilölliseen sovittelutyöhön. 

Uskalla yrittää uudelleen: Tuntuva moka

Jokainen mokaa joskus. Mitä epäonnistumisesta seuraa? Mikä on ollut elämäsi moka? Voiko siitä oppia jotakin?

Myös mokat ja epäonnistumiset voivat jäädä hiertämään itseä tai työyhteisöä. Tuntuva moka -työskentely auttaa käsittelemään häpeää ja suuntaamaan eteenpäin mokien opit mukana!

Menestystä ei synny ilman uskallusta yrittää. Yrittää ei voi ilman erehdystä ja uskallusta yrittää uudelleen. Virheet ja epäonnistumiset ovat hedelmällinen ja välttämätön oppimiskohta erityisesti yrittäjälle ja johtajalle.

Laadukkaassa Tuntuva moka -koulutuksessa kuulet, mitä pitkän uran muodin ja tapahtumien maailmassa tehnyt kehityspäällikkö Jari Kupiainen on mokistaan oppinut. Pääset myös pohtimaan omia epäonnistumisia luovilla menetelmillä kuva-ja yhteisötaiteilija, pedagogi Ulla Remeksen herättelemänä.

Oivallukset jalostetaan mukaan otettavaksi opiksi. Näiden mokien antamia mahdollisuuksia et unohda!

 

Mikä tuntumenetelmä?

Tuntu-konsultoinnissa tehdään tilannearvio ja suunnitellaan polku eteenpäin. Käytämme toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Kehitämme asioita yhdessä!

Tuntu-työskentelyn on lanseerannut Ulla Remes vuonna 2002 ja se perustuu asioiden näkyväksi tekemiseen ja niiden dialogiseen tarkasteluun.

Ulla Remes on konsultti, kuva- ja yhteisötaiteilija, TM ja pedagogi. Hän on käyttänyt Tuntu-menetelmäänsä hyvin monenlaisten tiimien hyväksi vuodesta 2002 lähtien ja on yrityksen toimitusjohtaja.

Remeksen työparina toimii isommissa yrityksissä kehityspäällikkö Jari Kupiainen, joka on myös yrityksen osakas ja hallituksen puheenjohtaja. Tarvittaessa tiimi laajentuu muilla asiantuntijoilla TUNTU-verkoston kautta: mukana on muun muassa psykologi, sovittelija ja liike-elämän konsultti.

Asiakkaiden kokemuksia

 

”Vaikka alkuun vieroksuin menetelmiä hiukan, olin yllättynyt kuinka hyvin ne toimivat jopa tällaisen rokimman miehen kohdalla.”

”Voitiin puhua vaikeista asioista ja löytää tietä eteenpäin.”

”Meni tunteisiin!”

”Lämmin, turvallinen tunnelma. Oli helppo keskustella, ja visualisointi auttoi asioiden hahmottamisessa.”

 

”Konsultin elämänkokemus ja laaja koulutus näkyvät.”

”Luulin, että tiimimme ei innostu tällaisesta ollenkaan, mutta niin vain taitavalla johtamisella saatiin jopa luonnontieteilijät osallistumaan tiiviisti prosessiin.”

”Tarpeellinen, levollinen hetki olennaisen äärellä. Tästä työskentelystä jäi vahva muistijälki.”

“Sain todella paljon energiaa työskentelystä ja voimaannuin tarttumaan muutoksiin.”

Ota yhteyttä

Tuntumenetelmä Oy

Y-tunnus: 3006637-7

myynti@tuntumenetelma.fi

Ulla Remes
050 917 7752
ulla@tuntumenetelma.fi

Jari Kupiainen
040 526 0992
jari@tuntumenetelma.fi

VERKKOLASKUT:

Verkkolaskuosoite: 003730066377
Operaattori: Apix Messaging Oy
Operaattoritunnus: 003723327487

Tunnemenestys™-valmennus kokoaa Tuntu-menetelmästä eri palvelut loogiseksi, harkituksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

Tulevaisuuden menestys alkaa tunteiden tiedostamisesta ja niiden ymmärtämisestä muun kehitystyön tukena. Milloin ajattelit aloittaa?

Ota yhteyttä!

4 + 15 =